Transparantie en tolerantie helpt mensen aan werk

“Natuurlijk staat de arbeidsmarkt op dit moment onder druk en zijn bedrijven massaal op zoek naar personeel. Maar toch is het voor onze doelgroep niet vanzelfsprekend dat zij via de reguliere kanalen aan werk komen. Ze hebben bijvoorbeeld net niet de vereiste opleidingen, onvoldoende werkervaring,  hebben moeite om het gesprek aan te gaan met een potentiele werkgever en als ze al bij een werkgever aan tafel komen onzeker en vinden ze het lastig  zichzelf op een goede wijze te presenteren. Gelukkig zijn er echter ook bedrijven met een sociaal hart die deze mensen juist wel een kans willen geven in een baan waar ze hun talenten kunnen benutten. Met het Platform Hallowerk brengen de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Rotterdam deze werkzoekenden en werkgevers  middels een online platform en aanvullende persoonlijke op maat dienstverlening waar nodig , succesvol bij elkaar.”  

Tonny Berend is als manager HalloWerk nauw verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de dienstverlening en  het platform Hallowerk. Zoals gezegd een initiatief van bovengenoemde gemeenten inclusief de omliggende regiogemeenten,  om mensen met een bijstands-inkomen structureel aan werk te helpen. Berend: “We bestrijken met het platform de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Groot-Amsterdam en  Utrecht. Het idee achter het platform is om op een transparante wijze werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Op een laagdrempelige wijze waardoor de partijen in de digitale omgeving zelfstandig naar elkaar op zoek kunnen gaan. Waar wenselijk krijgen zowel werkzoekenden als werkgevers ondersteuning door de professionals uit de gemeenten.

Berend: “Werkgevers kunnen er vacatures aanbieden en kandidaten kunnen zich (eerst anoniem) presenteren en contact zoeken met de werkgevers. De werkgevers weten dat ze door een profiel heen moeten kijken en dat ze kandidaten moeten beoordelen op talent en interesses en persoonlijkheid. Dat geeft de kandidaten het gevoel dat ze een eerlijke kans krijgen en dat de potentiele werkgever verder kijkt dan diploma’s en werkervaring waardoor de drempel om in contact te treden lager wordt. Werkgevers weten ook dat ze moeten investeren in het begeleiden en mogelijk opleiden van deze kandidaten.

 

Door middel van ICT maatwerk leveren

Een formule die zich inmiddels in de praktijk bewezen heeft. In de regio’s waar het platform van hallowerk actief is, weten partijen elkaar te vinden. Berend sluit dan ook niet uit dat op termijn ook andere gemeenten en steeds meer regio’s het concept  gaan omarmen. “Het grote voordeel van dit concept is dat je door middel van ICT echt maatwerk kunt leveren. Als een gemeente of regio bijvoorbeeld een E-learning programma of andere diensten toe wil voegen, is dat iets wat we kunnen aankoppelen en beschikbaar maken.

Want, zo benadrukt Berend, het is een hybride model waar vanuit diverse invalshoeken aan gesleuteld wordt. Berend: “De romp, de basis modules,  zijn gelijk en worden door een regieteam in samenwerking diverse technische partners, ontwikkeld en onderhouden. Voortdurend zijn we in gesprek met gebruikers (kandidaten, werkgevers en professionals van de diverse gemeenten) en leveranciers om te kijken hoe het platform nog verder verfijnd en verrijkt kan worden. Dat doen we door de vertaalslag te maken tussen de wensen van de gebruikers en de mogelijkheden die ICT biedt.”

 

IM-Profile draagt bij aan verbetering

Een van deze regieteam leden die daar dagelijks mee bezig is, is Hans van der Horst, in de rol van Business IT Demand Manager en door Hallowerk op projectbasis ingehuurd via IM-Profile. Berend: “We hebben de vraag  voor een “demand manager” breed uitgezet en uiteindelijk bleek Hans het beste in het functieprofiel te passen. Hans is sinds november 2021 de bruggenbouwer tussen opgehaalde wensen en de softwaredevelopers en dat doet hij met kennis van zaken en met een gezonde kritische blik. En dat wordt door beide kanten als prettig ervaren. Het draagt namelijk bij aan het verder verbeteren van het laagdrempelige, transparante, overzichtelijke en vooral gebruiksvriendelijke bemiddelingsplatform dat Hallowerk moet zijn.”