De wereld van de ICT'er staat nooit stil

De Brabantse gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken al een aantal jaren op verschillende terreinen intensief samen. Zo wordt er onder meer de synergie gezocht op het gebied van Werk en Inkomen (W&I), Administratie & Belastingen en bedrijfsvoering (Financiën, Control, HR, Communicatie, Juridische Zaken, Informatisering en automatisering en Inkoop. Om deze samenwerking goed te borgen, is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (GRS) A2-gemeenten van kracht. De GRS A2 bestaat uit vijf afdelingen die, elke vanuit hun specifieke kennis en kunde, de drie gemeentes op eerder genoemde terreinen ondersteunen. Dit alles met als doel om de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers en ondernemers te verbeteren, de continuïteit te garanderen en uiteindelijk efficiencyvoordelen te kunnen behalen. Dit alles met behoud van de eigen identiteit van de afzonderlijke gemeenten.  Lonne: “I&A is vaak de aanjager van vernieuwing en daarbij is veiligheid, samenwerken en harmoniseren de basis. Veel van de gemeentelijke processen kunnen geharmoniseerd worden waar iedereen van profiteert. Niet in alles kun je samen optrekken dus leveren we ook maatwerk aan de drie afzonderlijke gemeenten en hun afdelingen.

Niemand ontkomt aan de digitaliseringsslag

Lonne Richie is als strategisch adviseur I&A verbonden aan het cluster informatie management. Samen met de afdeling techniek en gegevens heeft dit cluster als doel om met de inzet van ICT de dienstverlening en bedrijfsvoering  van de ambtelijke organisaties te ondersteunen en te optimaliseren. Zo met je denken aan een veilige en wettelijk juiste wijze verwerken en beheren van basis gegevens van personen, gebouwen/adressen en andere  gegevens. Of je kunt denken aan voorzieningen die het mogelijk maken om digitaal vragen te beantwoorden en diensten te kunnen leveren en de ondersteuning van medewerkers zodat zij efficiënt, veilig  en digitaal hun werk kunnen doen. De I&A adviseurs van de GRSA2 zijn is dan ook nauw betrokken bij verander processen, zowel binnen de afzonderlijke gemeentelijke afdelingen als GRS breed. Lonne: ”Niemand ontkomt aan de digitaliseringsslag die elke moderne organisatie moet maken. Ook wij niet. Dus is er voor ons veel werk te verrichten, zodat iedereen kan functioneren, maar ook beleidsmatig met inachtneming van de geldende wet – en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de privacywetgeving of de veiligheidsprotocollen rondom informatie en data. Data kan helpen de burgers en ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn. Maar dan moet dit wel op een juiste manier gebeuren. Ook daar spelen we een belangrijke rol in.”

Learning by doing

Dus heeft de GRSA2 een breed scala aan specialisten elk met hun eigen disciplines. Naast de vaste medewerkers maakt de GRS-A2 organisatie voor haar dienstverlening ook gebruik van externe specialisten. Lonne: “Een bewuste keuze omdat de ontwikkelingen zo snel gaan dat we eigenlijk niet zonder actuele kennis van buitenaf kunnen.” Naast deze specialisten werken we ook met Trainees. Je merkt dat deze jonge talenten ontwikkelingen op de voet volgen en daar waar nodig hun kennis willen verbreden. Enerzijds omdat er een vraagstuk ligt dat opgelost moet worden, anderzijds omdat ze heel graag de verdieping zelf zoeken. Learning by doing is voor deze groep medewerkers vanzelfsprekend. Net als zelfinitiatief ontplooien en netwerken aanboren. Wat wel belangrijk is dat de medewerker betrokken zijn bij hun werk en de organisatie waarvoor ze werken, dat ze over een goed werk- en denkniveau beschikken en dat ze een bepaalde flexibiliteit aan de dag kunnen leggen.

Trainees bieden een meerwaarde

Daar moet je op kunnen vertrouwen en dat vertrouwen hebben we onder andere in de medewerkers van IM-Profile. IM-Profile zorgt voor een goede begeleiding en doorontwikkeling van de trainees. Op maat opleiding en cursussen en de trainees delen onderling kennis en ervaring. Trainees doen dus niet alleen hun werk, maar bieden zo ook een meerwaarde. Dat is wat je als opdrachtgever wilt. Zeker in de dynamische wereld die ICT heet. Ik zeg wel eens, ons werk, als in de zin van een vak, kun je inhoudelijk niet definiëren. De invulling van ons werk wordt grotendeels bepaald door de vragen die ons vanuit de organisatie worden gesteld. Vervolgens is het aan ons om de juiste vertaalslag te maken tussen dat wat gevraagd wordt en wat we aan oplossingen voorhanden hebben. En lukt dat een keer niet of minder goed, is het de uitdaging om het alsnog voor elkaar te krijgen. De wereld om ons heen verandert voortdurend. We zijn een samenwerking binnen de snelgroeiende Brainport regio in een snel veranderende digitale samenleving waar ook de minder digitale burgers betrokken moeten moet worden.  Aan onze afdeling de opdracht om die processen zo goed mogelijk handen en voeten te geven. Elke dag opnieuw.”