Het zijn de mensen die de organisatie maken

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Ze vormen de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). Tijdens de coronacrisis werd de organisatie in recordtempo opgeschaald om als spil te fungeren in de bestrijding van het virus. Dit betekende niet alleen een forse toename van het personeelsbestand, maar ook stevige ingrepen in de organisatie wat betreft de werkzaamheden. Diverse afdelingen kregen meer, extra of nieuwe taken. Ook de ICT-omgeving moest daar, mede door de sterke digitalisering in de samenleving, op worden afgestemd. Thom Verleg maakte als projectmanager onderdeel uit van het team dat sturing moest geven aan dit ingrijpende proces.

Een krachtproef van jewelste

“Een krachtproef van jewelste. Een inspanning die door de buitenwacht sterk wordt onderschat. Ik neem in ieder geval mijn petje af voor de mensen in de organisatie, die er voor hebben gezorgd dat in recordtempo een proces-ondersteunend ICT-systeem is gelanceerd dat gebruikt kon en kan worden voor de uniforme registratie, planning en uitvoering van en de rapportage over de uit te voeren testprocessen. En ja, als je een traject inzet dat wordt gekenmerkt door proefondervindelijk werken en leren zijn kinderziektes onoverkomelijk. De kritiek vanuit de samenleving en de politiek is dan ook te billijken, maar verdient in mijn ogen zeker nuancering.”

“Net als de hele wereld om ons heen, hadden ook wij natuurlijk te maken met snel veranderende omstandigheden. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat er achter de schermen steeds opnieuw alles aan is gedaan om de ontwikkelingen bij te houden. Tot op de dag van vandaag. Ik durf dan ook te stellen dat we bij een nieuwe calamiteit in snel tempo kunnen opschalen met een digitale omgeving die de ondersteuning biedt die de mensen in het werkveld nodig hebben. Al zeg ik er direct bij dat ik natuurlijk liever heb dat dit draaiboek nooit uit de kast hoeft te komen.”

Het zijn de mensen die de organisatie maken

Zoals gezegd was Thom een van de mensen die leiding gaf aan een team van ICT-professionals die elk vanuit een eigen expertise de opdracht hadden de ICT-omgeving in snel tempo aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Thom: “Een stevige klus die veel energie heeft gekost, maar die me ook veel energie heeft gegeven. Met name de nauwe samenwerking met de diverse specialisten heeft daar aan bijgedragen. Ik heb kunnen werken met mensen die niet alleen verstand van zaken hadden en hebben, maar ook bereid waren stappen extra te zetten als de situatie daar om vroeg. Het gevoel dat we alleen zouden slagen als we er met zijn allen de schouders onder zouden zetten werd breed gedragen. Een belangrijke basis om oplossingsgericht het werk te doen.

Zoals ik al aangaf was het vooral ook een proces van learning by doing. En dat is een proces dat met ups en downs gaat. En daar had en heeft de buitenwacht geen weet van. Ik vind de kritiek die er is gekomen dan ook vooral vervelend voor mijn mensen. Zij hebben er alles aan gedaan, en doen er nog steeds, alles aan om het systeem up and running te houden. Daar zou best wat meer waardering voor mogen zijn. Want het zijn deze mensen die de organisatie maken.”

Zij maken het verschil

Sharwan Dahoe was als escalatiemanager een van de medewerkers  zo iemand waar Thom met veel genoegen aan denkt als het gaat om een professional met verstand van zaken, maar ook iemand die betrokken en flexibel is. Sharwan is door IM-profile gedetacheerd bij de GGD. Thom: “In een traject als dit is het logisch dat je moet weten waarover je praat. Maar de bereidheid om de schouders er onder te zetten, is ook een absolute meerwaarde. Als je van dit soort mensen in je team hebt dan kun je echt wat bereiken. Wat mij betreft gaan de credits dan ook naar mensen als Sharwan. Zij bepalen uiteindelijk voor een belangrijk deel of je een traject succesvol kunt inzetten en afronden. Zij maken het verschil.”